Benvingut a la pàgina web de Xarxes de l’Ebre Internet i Comunicacions, SL

A continuació li exposem les condicions d’ús d’aquesta pàgina WEB. La navegació per aquesta pàgina WEB li atorga el rol d’usuari de la mateixa i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

1- IDENTIFICACIÓ

De conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de societat de la informació i comerç electrònic, s’informa que el www.xeic.net és un domini de l’empresa Xarxes de l’Ebre Internet i Comunicacions S.L. amb domicili social a C/Mallorca, 1 2ª 9B Barcelona 08014, telèfon +34977095151 i mail hola@xeic.net.

La societat s’anomena Xarxes de l’Ebre Internet i Comunicacions, SL amb CIF: B66222555 que figura inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Volum 44250, Foli 168, Full B450953 inscripció 1.

2- NORMES D’ÚS

Com a usuari d’aquesta WEB, ha d’utilitzar de forma responsable els serveis i continguts que ofereix, respectant en tot moment la legalitat vigent, la moral i bones costums generalment acceptades i l’ordre públic.

Queda prohibit realitzar, per la seva banda, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta WEB o un mal funcionament de la mateixa, incloent la introducció de virus o similars.

3- PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Les pàgines de la WEB i la informació o els elements que conté, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel•lectual o industrial, dels quals XEIC. o les empreses del seu grup són titulars o llicenciataries legítimes.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, sense l’autorització prèvia i expressa.

4- RESPONSABILITAT

La nostra intenció és la d’oferir un lloc WEB que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat.

De totes maneres, li informem que no podem garantir l’accés continuat, i que les pàgines es puguin trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

XEIC no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços o hipervincles.

Xarxes de l’Ebre Internet i Comunicacions, SL no es fa responsable dels perjudicis que puguessin derivar, entre d’altres, de:

  • Interferències, interrupcions, fallides, omisions, averíes telefòniques, retrassos, bloquejos o desconnexions del funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiencies, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions.
  • Intromissions il·legítimes mitjançant l’us de programes maliciosos de qualsevol tipus i a traves de qualsevol medi de comunicació.
  • Us indegut o inadequat del lloc web.
  • Errors provocats per un mal funcionament del navegador o per l’us de versions no actualitzades del mateix.

L’usuari, en cas que causi danys i perjudicis per un us il·licit o incorrecte d’aquest lloc web, podrà ser reclamat pels danys o perjudicis causats.
De la mateixa forma, l’usuari respondrà en vers a qualsevol dany i perjudici que es derivi per la seva part de l’us de «robots», «spiders», o qualsevol eina similar utilitzada amb la finalitat de recaptar o extraure dades o qualsevol altra actuació per la seva part que imposi una carrega no raonable sobre el funcionament del lloc web.

5 – LEGISLACIÓ

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir amb ocasió de la visita al nostre lloc WEB, aconsellem que es contacti directament amb nosaltres a través de les dades de contacte que oferim exposant el seu cas, amb la finalitat d’arribar a un acord amistós entre ambdues parts.
En cas contrari, la llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol questió relacionada amb els serveis i productes del present portal, serà la llei espanyola.
La nostra empresa i l’Usuari acorden sometres als Jutges i Tribunals de domicili de l’Usuari, sempre que el mateix estigui situat en territori espanyol i actui en condició de consumidor.